Test Test Test Test

Arsisest

Täna kuuluvad Arsisesse:

  • 8-liikmeline professionaalne ansambel;
  • neli noorteansamblit ühtekokku 48 liikmega;
  • kaks Arsise kellade kooli ühtekokku 300 õpilasega.

Arsis alustas 1990. aastal kammerkoorina. Koor oli kuulus oma kütkestava repertuaari ja kontsertkavade poolest võites mitmeid esikohti ning auhindu mainekatelt festivalidelt ja konkurssidelt. Koor tegutses aktiivselt 1997. aastani.

Arsise kellade ansambel kasvas välja Arsise kammerkoorist 1993. aastal. Täna koosneb ansambel kaheksast professionaalsest mängijast, kelle käsutuses on üks maailma parimaid kellakomplekte: 7+4 oktaavi Inglise käsikelli ja 7 oktaavi chime'e. Ansambel on käinud kontsertreisidel pea üle kogu maailma: Rootsis, Soomes, Norras, Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias, Iirimaal, Lõuna-Aafrikas, USAs, Lätis, Leedus, Venemaal, Kanadas, Belgias, Poolas, Hollandis, Hiinas ja Liibanonis. Välja on antud ka seitse CD-plaati.

Arise noorte ansambel sai alguse 1996. aastal, mil kooriliikmete lapsed esitasid jõulude ajal paar pala. Just sellest väikesest esinemisest kasvas välja kuue aasta pikkune koostöö. Praeguste noorteansamblite juured on Arsise Kellade Koolis. 2003. aastal lõpetasid esimesed õpilased kellade kooli ja samal aastal loodi ka Arsise noorte kellaansambel. Korraldati konkurss, kus 45 osaleja hulgast valiti välja 14 noort kellamängijat. 2006. ja 2007. aastal viidi läbi järjekordsed konkursid kooli lõpetanud õpilastele ning hetkel tegutsebki kaks noorteansamblit Tallinnas ja kaks Tartus.

Arsise Kellade Kool loodi Tallinnas 1999. aastal, pärast seda, kui Eesti Vabariigi Haridusministeerium oli väljastanud tegevuslitsentsi ja andnud Arsisele loa eramuusikakooli rajamiseks. Kaks aastat hiljem avati kool ka Tartus. Arsise Kellade Koolis õpivad lapsed muusikat käsikellade abil. Nädalas on neli õppetundi: käsikellade ansamblimäng, klaverimäng, muusikalugu ja solfedžo.