Test Test Test Test

Kooli tutvustus

Arsise Kellade Kool (õppekava kood: 82286) on huvikool, mis avas oma uksed 1999.aastal. Õppetööd alustati 72 õpilasega. Tänaseks on Arsise Kellade Kool kasvanud 300-liikmelise õpilaskonnaga huvikooliks, mis tegutseb nii Tallinnas kui ka Tartus.

Arsise Kellade Kool on ebatraditsiooniline muusikakool, kus õpitakse küll noote ja pille, kuid erilised on muusikainstrumendid ja õpetamise metoodika. Kellade Koolis õpitakse muusikat läbi käsikellade. Käsikellad on muusikainstrumendid, mille abil on võimalik üsna kiiresti koosmängu alustada ning muusika tegemisest rõõmu tunda. Eelduseks elementaarse rütmitaju ning koordinatsiooni olemasolu. Kuna käsikellade muusikat viljeletakse ansambli vormis, siis koolis kasutatav metoodika lähtub samuti rühma- ja meeskonnatöö põhimõtetest arendades lastes mitte ainult muusikahuvi, vaid ka vastutustunnet, esinemisjulgust ja suhtlusoskust.

Kooli õppekavas on 4 õppeainet - kellade ansamblimäng, solfedžo (noodiõpetus), klaverimäng, muusikalugu (valikaine).