Test Test Test Test

Tallinna Arsise Kellade Koolist

Arsise Kellade Kooli Tallinna meeskonna ühisteks märksõnadeks on ARSISe kammerkoor, Arsise kellade ansambel ja Eesti Muusikaakadeemia. Sarnane taustsüsteem, sarnased põhimõtted ja väärtused ning arusaamad - need loovad pinnase heaks meeskonna tööks. Meie väike kollektiiv hindab kõige enam sõbralikku ja harmoonilist õhkkonda, mida me ise kujundame oma igapäevase töö ja tegemistega läbi koosõppimise ja koosmusitseerimise. Positiivseid emotsioone, mida saame oma tööst, püüame edasi anda ka oma õpilastele!