Test Test Test Test

Üht-teist ajaloost

Käsikellamuusika on tegelikult pärit Inglismaalt. Kuidas ja mis asjaoludel need pisikesed käsikellad välja ilmusid, on siiani suhteliselt ebaselge. Mõistagi on selle kohta arvukalt erinevaid teooriaid. Üks neist väidab, et kirikukellade järgi valmistatud väikesed koopiad olid mõeldud eeskätt kuninga lõbustamiseks ja õukonna muusikaelu rikastamiseks. Teine versioon kõneleb sellest, kuidas tornikellade mängijad jõudsid äratundmisele, et sellist rasket instrumenti nagu kirikukell on ikka üpris keeruline käsitseda. Kellade väikesed koopiad annaksid neile võimaluse teha hoopis teistlaadset muusikat. On veel kolmaski versioon, mille järgi külaelanikel sai ühel päeval lihtsalt villand kellamängijate igapäevasest suurte tornikelladega harjutamisest. Niisiis sunniti nad kirikutornidest alla tulema ja harjutamise tarvis väikesi koopiaid tegema.

Kell ja kirik kuulusid kokku. Kellade otstarve oli eeskätt kurjade vaimude peletamine. Mõistagi on selline tähendus kirikust alguse saanud ja see tähendab, et kellad on olnud juba sajandeid religiooniga seotud. Käsikellad, mida Arsis kasutab, on sellest tähendussfäärist juba väljas. Tänapäeval kasutatakse kelli ka professionaalses muusikas ja nende aura on veidi erinev.

Eestis on käsikellamuusika väga noor. Esimesed kellad toodi Eestisse tegelikult alles 1993. aastal, mis tähendab, et saame rääkida kõigest mõneteistkümne aasta pikkusest traditsioonist. Seega on meie käsikellamuusika alles lapsekingades, kuid areng on üsna kiire ja traditsioon tugevneb aasta-aastalt.

Arsis avas kellade kooli juba 1999. aastal ja meie eesmärgiks on näidata, kui tänuväärne on see instrument - eriti just laste ning muusikaõpetuse seisukohalt. Käsikella abil on väga lihtne õpetada lastele esmaseid muusikalisi teadmisi, nii teoreetilisi kui ka praktilisi. Arsis näeb käsikellamuusika arenguteena just laste muusikalist harimist.


Tiina Boucher, Arsise mänedžer