ARSISE KELLADE ANSAMBLID

Unikaalne kooslus ja musitseerimisviis

Käsikellade ansambel on unikaalne pillidekooslus ja sama unikaalne on ka ansamblis musitseerimisviis – mängijad ei esita mitte pikemaid partiisid nagu orkestris tavaks, vaid panevad erinevas häälestuses kellad helisema vaheldumisi. Üksteist täpselt kuulates ning sama täpselt dirigenti ja oma pause-noote jälgides sünnibki ainulaadne kellamäng.

Arsise ansamblite käsutuses on üks maailma parimaid käsikellakomplekte, mis valmistatud Malmarki kellatehases Ameerika Ühendriikides.