TARTU KOOL

Kes meid juhivad ja õpetavad?

Mari Tooming

Mari Tooming

Mari Tooming –Tegevjuhataja kohusetäitja

Käsikellad, solfedžo, kellamängu kursus täiskasvanutele

Mari töötab Arsises Tartu Kellade Kooli asutamisest peale, algul klaveriõpetajana, hiljem käsikellade ja solfedžo õpetajana. Juba lasteaias tärganud muusikahuvi arendamine jätkus erinevates koolides. Lisaks klaverimängule ja koorilaulule on teda alati võlunud kõikide pillide kuningas orel. Lapsed peavad Marit lustlikuks, vahel ka karmiks, kuid siiski heaks ja toredaks õpetajaks. Ta on õpetanud lapsi mitmetes koolides ja koorides, mis on kasvatanud temas visadust ja järjekindlust oma ideede ja unistuste ellu viimisel. Mari peab lugu klassikalisest ja kaasaegsest muusikast professionaalide esituses. Alates 2007. aastast on Mari ka Tartu noorte kontsertansamblite dirigent.

Made Kudu – klaver

Made on muusikaga tegelenud 5-aastasest peale, mil hakkas Tartu lastemuusikakoolis käima. Järgnesid õpingud Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Õpetaja ametit on Made pidanud Otepää muusikakoolis, Pühajärve põhikoolis ning Tartu Audentese erakoolis. Arsise Kellade Kooliga sai ta esmalt tuttavaks asendustundide kaudu – klaveriõpetaja haigestudes tuli Made appi ja jäigi. Õpilaste arvates on Made tore õpetaja, kes oskab nalja teha ega jäta märkimata ühtegi viga. Aastatel 2009 kuni 2019 oli  Made lisaks klaveriõpetaja ametile Tartu kellade kooli tegevjuhataja.

Made Kudu

Made Kudu

Merili Retter – klaver

Merili armastus muusika vastu on alguse saanud muusikalembesest perekonnast, kus nii ema kui ka vanaisa on tegelenud aktiivselt muusikaga. Muusikaõpinguid alustas Merili Elva Muusikakoolis klaveri erialal. Pärast gümnaasiumit suundus ta Viljandi kultuuriakadeemiasse, kus lõpetas koolimuusika eriala. Ülikooliõpingute ajal asus ta lauluõpetajana tööle sünnilinnas Elvas, pärast õpinguid ka klaveriõpetajana Tartus Arsise kellade koolis. Lisaks on Merili end laulutehnika alal täiendanud CVI (Complete Vocal Institute) kursustel Kopenhaagenis.

Merilile meeldivad mitmed erinevad muusikastiilid, kuid eriliselt paelub teda nõukogudeaegse Eesti funk/soul muusika ja progressiivne rock.

Merili Retter

Merili Retter Arsis

TARTU KOOLI TOETAJAD