TARTU KOOL

Kes meid juhivad ja õpetavad?

Mari Tooming

Mari Tooming

Mari Tooming –Tegevjuhataja kohusetäitja

Käsikellad, solfedžo, kellamängu kursus täiskasvanutele

Mari töötab Arsises Tartu Kellade Kooli asutamisest peale, algul klaveriõpetajana, hiljem käsikellade ja solfedžo õpetajana. Juba lasteaias tärganud muusikahuvi arendamine jätkus erinevates koolides. Lisaks klaverimängule ja koorilaulule on teda alati võlunud kõikide pillide kuningas orel. Lapsed peavad Marit lustlikuks, vahel ka karmiks, kuid siiski heaks ja toredaks õpetajaks. Ta on õpetanud lapsi mitmetes koolides ja koorides, mis on kasvatanud temas visadust ja järjekindlust oma ideede ja unistuste ellu viimisel. Mari peab lugu klassikalisest ja kaasaegsest muusikast professionaalide esituses. Alates 2007. aastast on Mari Tartu Arsise kontsertkoosseisude dirigent.

Made Kudu – klaver

Made on muusikaga tegelenud 5-aastasest peale, mil hakkas Tartu lastemuusikakoolis käima. Järgnesid õpingud Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Õpetaja ametit on Made pidanud Otepää muusikakoolis, Pühajärve põhikoolis ning Tartu Audentese erakoolis. Arsise Kellade Kooliga sai ta esmalt tuttavaks asendustundide kaudu – klaveriõpetaja haigestudes tuli Made appi ja jäigi. Õpilaste arvates on Made tore õpetaja, kes oskab nalja teha ega jäta märkimata ühtegi viga. Aastatel 2009 kuni 2019 oli  Made lisaks klaveriõpetaja ametile Tartu kellade kooli tegevjuhataja.

Made Kudu

Made Kudu

Maribeth Ader

Maribeth Ader – käsikellad, solfedžo

Maribethi armastus muusika vastu tärkas juba varases lapsepõlves ema lauluviiside ja vanaema pillimängu saatel. Koduklaveril kostus tihti Marbethi improvisatsiooni ja kuuldud lastelaulude järele mängimist. Loomulik jätk oli õpinguid alustada Tallinna Muusikakeskkoolis, kus gümnaasiumisse jõudes lisandus klaverile ka koorijuhtimise eriala. Sellele järgnes pilliõppe juhendaja kutse omandamine G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Kellamänguga on Maribeth olnud pikalt seotud – Tallinna Arsise kellade kooli põhiõppe- ja täiendõppeprogrammi läbinuna oli ta aastaid Arsise noorte kontsertansamblite liige, samuti oli tal võimalus juhatada kellaansamblit oma dirigeerimise lõpueksamil. Maribethi muusikamaitse ulatub klassikast rockini ja rahvamuusikast jazzini, kõige südamelähedasemad on siiski kella-, klaveri- ja koorimuusika. Huvi pedagoogika ja laste arengu suhtes suunasid Maribethi edasi õppima Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia erialale, et täiendada end ka muusikaõpetaja töös nii vajalike oskuste ja teadmistega. Tartu Arsise kellade kooli õpetajaskonnaga liitus Maribeth 2023. aastal. Õpetajana on Maribethi missiooniks laste motiveerimine ja turvalise keskkonna loomine, kus avastatakse koos seda imelist muusikamaailma ja iseenda loovust!

TARTU KOOLI TOETAJAD