TARTU KOOL

TUNNIPLAAN

ÕPPETÖÖPLAAN

ÕPPEKORRALDUS

Kes meid juhivad ja õpetavad?

Made Kudu – tegevjuhataja

Made on muusikaga tegelenud 5-aastasest peale, mil hakkas Tartu lastemuusikakoolis käima. Järgnesid õpingud Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Õpetaja ametit on Made pidanud Otepää muusikakoolis, Pühajärve põhikoolis ning Tartu Audentese erakoolis. Arsise Kellade Kooliga sai ta esmalt tuttavaks asendustundide kaudu – klaveriõpetaja haigestudes tuli Made appi ja jäigi. Õpilaste arvates on Made tore õpetaja, kes oskab nalja teha ega jäta märkimata ühtegi viga. 2009. aastal sai Madest Tartu kellade kooli tegevjuhataja.

Made Kudu

Made Kudu

Mari Tooming

Mari Tooming

Mari Tooming – käsikellad, solfedžo, kellamängu kursus täiskasvanutele

Mari töötab Arsises Tartu Kellade Kooli asutamisest peale, algul klaveriõpetajana, hiljem käsikellade ja solfedžo õpetajana. Juba lasteaias tärganud muusikahuvi arendamine jätkus erinevates koolides. Lisaks klaverimängule ja koorilaulule on teda alati võlunud kõikide pillide kuningas orel. Lapsed peavad Marit lustlikuks, vahel ka karmiks, kuid siiski heaks ja toredaks õpetajaks. Ta on õpetanud lapsi mitmetes koolides ja koorides, mis on kasvatanud temas visadust ja järjekindlust oma ideede ja unistuste ellu viimisel. Mari peab lugu klassikalisest ja kaasaegsest muusikast professionaalide esituses. Alates 2007. aastast on Mari ka Tartu noorte kontsertansamblite dirigent.

Mailis Järveots – klaver

Mailis liitus Arsise Kellade Kooliga 2007. aastal pärast Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli lõpetamist. Paralleelselt tööga kelladekoolis ja Tartu I Muusikakoolis, lõpetas ta edukalt oma õpingud Eesti Muusikaakadeemias. Tema lemmik muusikastiiliks on boogie-woogie ja armastatuimaks heliloojaks Šoštakovitš. Muusika tähenduse kohta ütleb Mailis, et vaikus võib suurematki sõnumit kanda kui muusika. Teisalt, inimese sisemine ilu tuleb välja just muusika abil või muusikat tehes. Mailis armastab puhata, mängida ja liblikaid püüda, sõna otseses mõttes. Ta peab ennast sõbralikuks, ulakaks ja mõnikord jonnakaks nooreks naiseks. Klaveriõpetajana on ta sõbralik, nõudlik ja töökas.

Mailis Järveots

Mailis Järveots