Tallinna Kool

Kes meid juhivad ja õpetavad?

Tiina Boucher – tegevjuhataja

Tiina muusikaõpingud said alguse Tallinna 22. keskkoolis, mis täna tuntud kui Westholmi Gümnaasium. Muusikakallakuga koolis valis Tiina oma pilliks klaveri, mida tal õnnestus õppida mitmete tuntud klaveriõpetajate käe all, sealhulgas Ülle Sisa. Lisaks klaverile paelusid Tiinat mitmed teisedki pillid, mängides erinevates ansamblites akordionit ja mandoliini. Pärast keskkooli lõpetamist jätkas ta muusikaõpinguid G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Pillimängu kõrval sai Tiina tugeva koorilaulja koolituse Ellerheina tütarlastekooris Heino Kaljuste käe all ja Mainori kammerkooris Olari Eltsi juhtimisel. 1994. aastal aga asus ta laulma kammerkooris ARSIS, mille dirigent Aivar Mäe kutsus ta 1995. aastal käsikellade ansamblisse. Sellest ajast saadik on Tiina mänginud Arsise kellade ansamblis.

1998. aastal võttis Tiina vastu uue väljakutse asudes tööle Arsise kontsertansamblite mänedžerina, millele 1999. aastal lisandus Arsise kellade kooli tegevjuhataja amet. Paralleelselt nõudlike ametipositsioonidega lõpetas ta 2006. aastal EBSi kõrgkooli rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Oma igapäevatöös peab Tiina olulisteks koostöö- ja kohanemisvõimekust, kuulamisoskust ning empaatiavõimet.

Tiina Boucher

Tiina Boucher

Lemme-Liis Elp

Lemme-Liis Elp

Lemme-Liis Elp – käsikellad, solfedžo, kellamängu kursus täiskasvanutele

Lemme-Liisi esmased kokkupuuted muusikaga said alguse laulu- ja tantsuringist tema sünnilinnas Pärnus. 6-aastaselt alustas ta juba klaveriõpinguid Pärnu Lastemuusikakoolis, millele hiljem loogilise jätkuna järgnesid õpingud Eesti Muusikaakadeemias. Värske lõpetajana asus ta tööle Lilleküla Gümnaasiumi, millele lisandus peagi laulmine ARSISe kammerkooris ja alates 1996. aastast mängimine kellade ansamblis, mille liige ta ka tänaseni on. Kui Arsise Kellade Kool loodi, oli tema üks esimesi õpetajaid, kes tööle värvati. Lemme-Liis armastab kuulata erinevat muusikat, kuid süda kuulub siiski hard-rock muusikastiilile. Et aga abikaasa Rauno on ametilt Estonia Rahvusooperi solist, siis kuuluvad koduste muusikahetkede juurde kindlalt ka kaunid ooperimeloodiad. Õpetaja ameti juures hindab Lemme-Liis kõige enam noorte seltskonda, kes igas mõttes tema vaimu erksana hoiab.

Dmitri Kurs – klaver

Dmitri alustas muusikaõpingutega juba 5-aastaselt. Aastatel 1999-2014 õppis ta süvendatult klaverit mitmete tunnustatud klaveripedagoogide käe all, sealhulgas Renate Goznaja ja Ülle Sisa. Õpingud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis tõid Dmitrile esmased kokkupuuted klaveripedagoogika ja päris oma esimeste õpilastega. Dmitris kinnistus üha enam arusaam, et klaver on instrument, millele ta soovib pühenduda kogu südamega. See teadmine viis teda Peterburi Riiklikku Konservatooriumi, kus ta õppis Julia Stadleri klaveriklassis omandades põhjalikud teadmised kontsertpianisti ja õpetaja tööks. Juba õpingute ajal kui ka tänasel päeval on Dmitri alati leidnud energiat ja tahtmist osaleda erinevates põnevates muusikaprojektides, mis võimaldavad arendada tema kui kontsertpianisti võimeid ning oskusi.

Arsise kellade kooli õpetajaskonnaga liitus Dmitri 2021. aastal. Tema usub, et iga õpilane on andekas, tuleb vaid üles leida just sellele õpilasele ainuomane tee muusikaarmastuseni.

Dmitri Kurs

Dmitri Kurs