Võtame vastu uusi õpilasi oma rõõmsasse kooliperre! Oodatud on 7-15aastased muusikahuvilised lapsed ja noored! 

Käsikellad, mis võimaldavad alustada koosmängu juba esimestest tundidest, on suurepärased abivahendid muusika õppimisel. Lisaks kellamängule saab õppida klaverit ja solfedžot.

Kellademäng arendab suhtlemis- ja koostööoskust, ühendab ja liidab! Lisaks muusikalistele teadmistele ja pillimängu oskustele saab koolist kaasa mõttekaaslased ja sõbrad kogu eluks.

Registreerimine vastuvõtule :

Tallinnas tel 52 84 682 / info@arsis.ee

Tartus tel 53 976 527 / tartu@arsis.ee

Ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori osalema 30. augustil toimuvale kellamängupäevale Arsise kellade koolis Tallinnas ja Tartus!

Kellamängupäeval saab mängida erinevaid käsikelli ja katsetada põnevaid kellamängutehnikaid!
Toimuvad tasuta kellatunnid ja uute õpilaste vastuvõtt!

Vajalik eelregistreerimine: info@arsis.ee / tel 52 84 682

Käsikellademäng arendab ja liidab kogu eluks!

Arsise kellade koolid Tallinnas ja Tartus kutsuvad 7-15aastaseid lapsi linnalaagrisse! 

Arsise kellade kool TALLINNAS (Toompuiestee 20) / Kuupäevad: 23.-26. august (vahemikus kl 10.00-17.00)

Neli päeva täis aktiivset tegevust, mille jooksul musitseerime käsikelladel, harjutame kätt kunstimaailmas, lahendame mõistatusi, saame osa atraktsioonidest batuudi- ja mängukeskuses ning elame kaasa karvastele sõpradele loomaaias! Laagri lõppedes teeme kontsert-näituse lapsevanematele.

Laagritasu: 130 €. Hind sisaldab programmi ja tegevusi ning sooja toitu üks kord päevas. Laagri tegevusjuhiks on käsikellade ansamblimängu õpetaja Lemme-Liis Elp.

Registreerimine: info@arsis.ee / tel: 52 84 682

Arsise kellade kool TARTUS (Kastani 42) / Kuupäevad: 23.-26. august (vahemikus kl 09.00-12.00)

Meie ühistegevuste fookuses on kellamäng, nii ansambli- kui soolomänguna. Lapsed saavad end proovile panna erinevates koosseisudes ja kellamängu positsioonides, mis lisaks uutele kogemustele valmistab neid ette uueks õppeaastaks. Kellamängust vabal ajal toimuva erinevad ühistegevused kooliruumides.

Laagritasu: 90 €. Hind sisaldab erinevaid tegevusi kooliruumides. Laagri tegevusjuhtideks on õpetajad Mari Tooming ja Merili Retter.

Registreerimine: maritooming@gmail.com / tel: 53 97 6527

Meil on hea uudis! Taas on avatud registreerimine uute õpilaste vastuvõtule! 

Sel aastal ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori meie õpilasperega liituma! Kelladekoolis saab õppida käsikellade ja klaveri ansamblimängu, solfedžot ning muusikalugu.

Vastuvõtule tulekuks helista või kirjuta meile:

Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee

Tartus 5397 6527 / tartu@arsis.ee

Käsikellademäng arendab ja liidab kogu eluks!

Arsise kellade kool Tallinnas ja Tartus võtab vastu uusi õpilasi!

Muusikahuvilised 7-11aastased lapsed on oodatud liituma meie põhiprogrammiga, kus saab õppida kellade ansamblimängu, klaverit, solfedžot ja muusikalugu.

Info ja vastuvõtule registreerimine: 

Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee
Tartus 5819 2791 / tartu@arsis.ee

Vastuvõtul vesteldakse lapsega, tehakse rütmi-ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust kelladega. Soovituslik on ette valmistada mõni vabalt valitud laul!

Head lapsevanemad ja õpilased!

Lähtudes EV valitsuse otsustest ja Tallinna eriolukorrast väljumise strateegiast jätkame distantsõppega kuid osaliselt asume ka taastama kontaktõpet kooli siseruumides!

Õppetöö ainete kaupa:

– Klaveriõppes toimuvad tunnid distantsõppena õppeaasta lõpuni (kontserdid zoomi keskkonnas ja online-tunnid).

– Solfedžos saab järelvaadata videomaterjale, samuti toimuvad tunnid zoomi keskkonnas.

– Kellatundidega alustame alates 18. mai (turvaliselt väikestes gruppides, et tagada nõutav omavaheline distants klassiruumis).

Õppematerjalid jäävad kättesaadavaks Google Drive keskkonnas:

– Tallinna kooli materjalid ja zoomi-kontserdid leiate siit.

– Tallinna online-klaveritundide graafiku leiate siit.

– Tartu kooli materjalid leiate siit.

 

Head lapsevanemad ja õpilased!

Tänaseks oleme distantsõppel olnud alates 16. märtsist. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele, jätkub e-õpe ka Arsise koolides kuniks ei otsustata teisiti (20.-26.aprillil  on koolivaheaeg, mil distantsõpet ei toimu).

Aprillikuus jätkame veidi vähendatud mahus – põhiõppes jätkuvad solfedžo virtuaaltunnid ja klaveris saab osaleda online-tundides. Täiendõppes toimuvad samuti online-klaveritunnid. Kellademängus lisamaterjali ei saadeta.

Kõik materjalid paiknevad Google Drive keskkonnas.

– Tallinna kooli materjalid leiate siit.

– Tallinna online-klaveritundide graafiku leiate siit.

– Tartu kooli materjalid leiate siit.

Oleme jätkuvalt teie jaoks olemas – toetame ja aitame ning pakume koostegemise rõõmu ka kodustes tingimustes!

Head lapsevanemad ja õpilased!

Alates 16.03 on kelladekoolid Tallinnas ja Tartus distantsõppel! Esialgu kuni 30.03, mil hindame olukorda ja võtame vastu otsused edasise osas.

Soovitame hoida õpilastel tavapärast rutiini, mis tähendab, et kui on Arsise tundide aeg, siis võetaksegi see aeg kellade- ja klaverimängu ning solfedžo materjalidega tegelemiseks.

Tallinna kool – õppematerjalid koduõppeks paiknevad Google Drive keskkonnas, mida täiendame jooksvalt iga päev. Leiate vastavad materjalid klikates siia.

Täpsemat infot, lisajuhiseid saadame lisaks meilitsi!

Olgem tegusad ja aktiivsed, nii saame keerulisest ajast üle!

Head lapsevanemad!

Vastavalt EV valitsuse otsusele 12.03 ja kehtestatud eriolukorrale, on alates 16.03 kõik koolid suletud – õppetöö viiakse üle kodu- ja kaugõppele. Nii lähevad ka kelladekoolid Tallinnas ja Tartus ajutiselt üle distantsõppele. Esialgu kuni 30.03, mil hindame uuesti olukorda ja võtame vastu otsused edasise osas.

Alates 16.03 saadame kõigile juhised koduõppes tehtavate harjutuste/ülesannete osas!

Hoidke end ja püsige terved!

 

Hea Arsise kellade kooli sõber!

Meil on hea uudis! Pärast 20 aastat, mil oleme muusikaarmastust jaganud rohkem kui 700-le lapsele, saavad Tallinna kelladekooli pisut väsinud ja kulunud ilmega õppeklassid lõpuks uue näo – vahetame põrandakatte, värvime seinad ja laed ning parandame valgustust! Kõik selleks, et meie õpilased ja õpetajad end Arsise ruumides mõnusalt hoituna tunneksid!

Õppeklasside remonttööd toimuvad kahel koolivaheajal: veebruaris (21.02-01.03) ja aprillis (18-26.04). Kuna sellise mahuka ettevõtmise juures on vajalik iga euro, oleme algatanud aktsiooni “Kelladekool särama”. Oleksime ülitänulikud ja rõõmsad kui Sinagi võimalusel oma panuse annad!

Saad meie aktsiooni toetada Sulle sobiliku summaga, tehes ülekande OÜ Arsise kontole perioodil 12.02-12.03:

– EE142200221001139937 Swedbank

– EE931010220033510010 SEB

– Selgitus: “Kelladekool särama”

Kui aga soovid toetada arve alusel, võta meiega ühendust!

Aktsiooni lõppedes ootame kõiki toetajaid lahtiste uste päevadele, mille toimumisest anname jooksvalt teada! Suurtoetajatele (alates 500 €) on garanteeritud kutse kahele Arsise jõulukontserdile 25. detsembril Estonia kontserdisaalis!