Uute õpilaste vastuvõtt 24. mail

Head lapsevanemad!

Arsise kellade koolid Tallinnas ja Tartus ootavad 7-12aastaseid muusikahuvilisi lapsi uute õpilaste vastuvõtule 24. mail !

Vastuvõtule palume end registreerida telefonitsi või meilitsi:

Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee

Tartus 5397 6527 / tartu@arsis.ee

Vastuvõtul toimub vestlus lapsega, tehakse rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust käsikelladega. Soovituslik on ette valmistada mõni vabalt valitud laul!

Arsise kellade kooli põhiõppeprogrammis on kolm õppeainet: käsikellade ansamblimäng, solfedžo ja klaveriõpe.

Huvihariduslik õpe toetab laste ja noorte arengu- ning kujunemisprotsessi kõige laiemas mõistes. Lapsed ja noored, kes tegelevad oma meelishuvidega ning on kaasatud sarnaste huvidega gruppi, on empaatiavõimelisemad ja oskavad väärtustada ning panustada Eesti kultuuri jätkusuutlikkusse.