Entries by Tiina Boucher

Sügisene uute õpilaste vastuvõtt on veel avatud

Ootame 7-12aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori liituma kelladekooli põhiprogrammiga, kus saab õppida kellade ansamblimängu, klaverit ja solfedžot! Vastuvõtule tulekuks palume end registreerida: Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee Tartus 5397 6527 / tartu@arsis.ee Vastuvõtul toimub vestlus lapsega, tehakse rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust käsikelladega. Soovituslik on ette valmistada mõni vabalt valitud laul! Kui kellademäng arendab […]

Lisavõimalused distantsilt

Head lapsevanemad! Tuletame meelde järgneva – kui õpilane ei saa osaleda kontaktõppes kohapeal, siis on võimalik solfedžo ja klaveritundidega liituda zoomi keskkonnas. Küll palume eelnevalt teavitada telefonitsi või meilitsi kui olete zoomis osalemas, et teaksime arvutid valmis panna! Zoomilingid, mis jäävad samaks kogu õppeaasta vältel, on kättesaadavad google draivi kaustas: – Tallinna kooli kausta leiate […]

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT!

Võtame vastu uusi õpilasi oma rõõmsasse kooliperre! Oodatud on 7-15aastased muusikahuvilised lapsed ja noored!  Käsikellad, mis võimaldavad alustada koosmängu juba esimestest tundidest, on suurepärased abivahendid muusika õppimisel. Lisaks kellamängule saab õppida klaverit ja solfedžot. Kellademäng arendab suhtlemis- ja koostööoskust, ühendab ja liidab! Lisaks muusikalistele teadmistele ja pillimängu oskustele saab koolist kaasa mõttekaaslased ja sõbrad kogu eluks. […]

KELLAMÄNGUPÄEV 30. augustil!

Ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori osalema 30. augustil toimuvale kellamängupäevale Arsise kellade koolis Tallinnas ja Tartus! Kellamängupäeval saab mängida erinevaid käsikelli ja katsetada põnevaid kellamängutehnikaid! Toimuvad tasuta kellatunnid ja uute õpilaste vastuvõtt! Vajalik eelregistreerimine: info@arsis.ee / tel 52 84 682 Käsikellademäng arendab ja liidab kogu eluks!

Linnalaagrisse!

Arsise kellade koolid Tallinnas ja Tartus kutsuvad 7-15aastaseid lapsi linnalaagrisse!  Arsise kellade kool TALLINNAS (Toompuiestee 20) / Kuupäevad: 23.-26. august (vahemikus kl 10.00-17.00) Neli päeva täis aktiivset tegevust, mille jooksul musitseerime käsikelladel, harjutame kätt kunstimaailmas, lahendame mõistatusi, saame osa atraktsioonidest batuudi- ja mängukeskuses ning elame kaasa karvastele sõpradele loomaaias! Laagri lõppedes teeme kontsert-näituse lapsevanematele. Laagritasu: 130 €. Hind […]

Uute õpilaste vastuvõtt

Meil on hea uudis! Taas on avatud registreerimine uute õpilaste vastuvõtule!  Sel aastal ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori meie õpilasperega liituma! Kelladekoolis saab õppida käsikellade ja klaveri ansamblimängu, solfedžot ning muusikalugu. Vastuvõtule tulekuks helista või kirjuta meile: Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee Tartus 5397 6527 / tartu@arsis.ee Käsikellademäng arendab ja liidab kogu eluks!

Uute õpilaste vastuvõtt

Arsise kellade kool Tallinnas ja Tartus võtab vastu uusi õpilasi! Muusikahuvilised 7-11aastased lapsed on oodatud liituma meie põhiprogrammiga, kus saab õppida kellade ansamblimängu, klaverit, solfedžot ja muusikalugu. Info ja vastuvõtule registreerimine:  Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee Tartus 5819 2791 / tartu@arsis.ee Vastuvõtul vesteldakse lapsega, tehakse rütmi-ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust kelladega. Soovituslik on ette valmistada […]

Õppeaasta lõpetamine

Head lapsevanemad ja õpilased! Lähtudes EV valitsuse otsustest ja Tallinna eriolukorrast väljumise strateegiast jätkame distantsõppega kuid osaliselt asume ka taastama kontaktõpet kooli siseruumides! Õppetöö ainete kaupa: – Klaveriõppes toimuvad tunnid distantsõppena õppeaasta lõpuni (kontserdid zoomi keskkonnas ja online-tunnid). – Solfedžos saab järelvaadata videomaterjale, samuti toimuvad tunnid zoomi keskkonnas. – Kellatundidega alustame alates 18. mai (turvaliselt […]

Distantsõpe jätkub

Head lapsevanemad ja õpilased! Tänaseks oleme distantsõppel olnud alates 16. märtsist. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele, jätkub e-õpe ka Arsise koolides kuniks ei otsustata teisiti (20.-26.aprillil  on koolivaheaeg, mil distantsõpet ei toimu). Aprillikuus jätkame veidi vähendatud mahus – põhiõppes jätkuvad solfedžo virtuaaltunnid ja klaveris saab osaleda online-tundides. Täiendõppes toimuvad samuti online-klaveritunnid. Kellademängus lisamaterjali ei saadeta. […]

Distantsõpe

Head lapsevanemad ja õpilased! Alates 16.03 on kelladekoolid Tallinnas ja Tartus distantsõppel! Esialgu kuni 30.03, mil hindame olukorda ja võtame vastu otsused edasise osas. Soovitame hoida õpilastel tavapärast rutiini, mis tähendab, et kui on Arsise tundide aeg, siis võetaksegi see aeg kellade- ja klaverimängu ning solfedžo materjalidega tegelemiseks. Tallinna kool – õppematerjalid koduõppeks paiknevad Google […]