Entries by Tiina Boucher

Uute õpilaste vastuvõtt

Meil on hea uudis! Taas on avatud registreerimine uute õpilaste vastuvõtule!  Sel aastal ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori meie õpilasperega liituma! Kelladekoolis saab õppida käsikellade ja klaveri ansamblimängu, solfedžot ning muusikalugu. Vastuvõtule tulekuks helista või kirjuta meile: Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee Tartus 5397 6527 / tartu@arsis.ee Käsikellademäng arendab ja liidab kogu eluks!

Uute õpilaste vastuvõtt

Arsise kellade kool Tallinnas ja Tartus võtab vastu uusi õpilasi! Muusikahuvilised 7-11aastased lapsed on oodatud liituma meie põhiprogrammiga, kus saab õppida kellade ansamblimängu, klaverit, solfedžot ja muusikalugu. Info ja vastuvõtule registreerimine:  Tallinnas 52 84 682 / info@arsis.ee Tartus 5819 2791 / tartu@arsis.ee Vastuvõtul vesteldakse lapsega, tehakse rütmi-ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust kelladega. Soovituslik on ette valmistada […]

Õppeaasta lõpetamine

Head lapsevanemad ja õpilased! Lähtudes EV valitsuse otsustest ja Tallinna eriolukorrast väljumise strateegiast jätkame distantsõppega kuid osaliselt asume ka taastama kontaktõpet kooli siseruumides! Õppetöö ainete kaupa: – Klaveriõppes toimuvad tunnid distantsõppena õppeaasta lõpuni (kontserdid zoomi keskkonnas ja online-tunnid). – Solfedžos saab järelvaadata videomaterjale, samuti toimuvad tunnid zoomi keskkonnas. – Kellatundidega alustame alates 18. mai (turvaliselt […]

Distantsõpe jätkub

Head lapsevanemad ja õpilased! Tänaseks oleme distantsõppel olnud alates 16. märtsist. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele, jätkub e-õpe ka Arsise koolides kuniks ei otsustata teisiti (20.-26.aprillil  on koolivaheaeg, mil distantsõpet ei toimu). Aprillikuus jätkame veidi vähendatud mahus – põhiõppes jätkuvad solfedžo virtuaaltunnid ja klaveris saab osaleda online-tundides. Täiendõppes toimuvad samuti online-klaveritunnid. Kellademängus lisamaterjali ei saadeta. […]

Distantsõpe

Head lapsevanemad ja õpilased! Alates 16.03 on kelladekoolid Tallinnas ja Tartus distantsõppel! Esialgu kuni 30.03, mil hindame olukorda ja võtame vastu otsused edasise osas. Soovitame hoida õpilastel tavapärast rutiini, mis tähendab, et kui on Arsise tundide aeg, siis võetaksegi see aeg kellade- ja klaverimängu ning solfedžo materjalidega tegelemiseks. Tallinna kool – õppematerjalid koduõppeks paiknevad Google […]

Õppetöö ümberkorraldamine seoses koroonaviirusega!

Head lapsevanemad! Vastavalt EV valitsuse otsusele 12.03 ja kehtestatud eriolukorrale, on alates 16.03 kõik koolid suletud – õppetöö viiakse üle kodu- ja kaugõppele. Nii lähevad ka kelladekoolid Tallinnas ja Tartus ajutiselt üle distantsõppele. Esialgu kuni 30.03, mil hindame uuesti olukorda ja võtame vastu otsused edasise osas. Alates 16.03 saadame kõigile juhised koduõppes tehtavate harjutuste/ülesannete osas! […]

Lööme koos kelladekooli särama!

Hea Arsise kellade kooli sõber! Meil on hea uudis! Pärast 20 aastat, mil oleme muusikaarmastust jaganud rohkem kui 700-le lapsele, saavad Tallinna kelladekooli pisut väsinud ja kulunud ilmega õppeklassid lõpuks uue näo – vahetame põrandakatte, värvime seinad ja laed ning parandame valgustust! Kõik selleks, et meie õpilased ja õpetajad end Arsise ruumides mõnusalt hoituna tunneksid! […]

Kutsume eelkursusele

Ootame 5-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi eelkursusele! Kursuse eesmärgiks on laste rütmi- ja koordinatsioonitaju arendamine ning kelladekooli sisseastumiseks ettevalmistamine. Eelkursusel osalemine annab lapsele hea võimaluse tuttavaks saada kelladekooli õpetajate ja õpikeskkonnaga. Õppevahenditena on kasutusel käsikellad ja erinevad rütmipillid. Kursus Tallinnas toimub: – 4. veebruar kuni 15. mai (kokku 14 tundi) – 1 x nädalas 35 min […]

Töötuba meeskonnale

Juba ühe tunniga on võimalik jõuda käsikelladel päris muusikapala mängimiseni! Stressivaba töötuba meeskonnale, mille eesmärgiks on tajuda meeskonnatöö vajalikkust ja kasvatada ühtsustunnet läbi muusika. Töötoas tutvustatakse käsikellasid ja nende mänguspetsiifikat. Kellade mängimisel on iga meeskonnaliige võrdselt tähtis. Selleks, et sünniks tulemus – muusikapala -, on vaja üksteist kuulata ja usaldada. Osalejate arv: 8-14 Hind: 200 € + […]

Arsise kellade kool 20

Arsise kellade kool tähistab oma 20. aastapäeva kontserdiga 5.oktoobril kl 17.00 Mustpeade maja Valges saalis! Kontserdil heidame pilgu kooli minevikku, olevikku ja tulevikku! Kuuleb head kellademuusikat õpilasansamblite ja Arsise kontsertkoosseisude esitusel. Piletid saadaval Piletilevist.