Distantsõpe jätkub

Head lapsevanemad ja õpilased!

Tänaseks oleme distantsõppel olnud alates 16. märtsist. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele, jätkub e-õpe ka Arsise koolides kuniks ei otsustata teisiti (20.-26.aprillil  on koolivaheaeg, mil distantsõpet ei toimu).

Aprillikuus jätkame veidi vähendatud mahus – põhiõppes jätkuvad solfedžo virtuaaltunnid ja klaveris saab osaleda online-tundides. Täiendõppes toimuvad samuti online-klaveritunnid. Kellademängus lisamaterjali ei saadeta.

Kõik materjalid paiknevad Google Drive keskkonnas.

– Tallinna kooli materjalid leiate siit.

– Tallinna online-klaveritundide graafiku leiate siit.

– Tartu kooli materjalid leiate siit.

Oleme jätkuvalt teie jaoks olemas – toetame ja aitame ning pakume koostegemise rõõmu ka kodustes tingimustes!