Õppeaasta lõpetamine

Head lapsevanemad ja õpilased!

Lähtudes EV valitsuse otsustest ja Tallinna eriolukorrast väljumise strateegiast jätkame distantsõppega kuid osaliselt asume ka taastama kontaktõpet kooli siseruumides!

Õppetöö ainete kaupa:

– Klaveriõppes toimuvad tunnid distantsõppena õppeaasta lõpuni (kontserdid zoomi keskkonnas ja online-tunnid).

– Solfedžos saab järelvaadata videomaterjale, samuti toimuvad tunnid zoomi keskkonnas.

– Kellatundidega alustame alates 18. mai (turvaliselt väikestes gruppides, et tagada nõutav omavaheline distants klassiruumis).

Õppematerjalid jäävad kättesaadavaks Google Drive keskkonnas:

– Tallinna kooli materjalid ja zoomi-kontserdid leiate siit.

– Tallinna online-klaveritundide graafiku leiate siit.

– Tartu kooli materjalid leiate siit.